Tražili ste > jedinstveni stvarni naslov: Muić, Goran, 1969- (Klasifikacija nedegeneriranih reprezentacija primjene na) (klasifikaciju temperiranih reprezentacija klasičnih) (p-adskih grupa : disertacija)