Tražili ste > jedinstveni stvarni naslov: Kompaktna reprezentacija cijelih kvadratnih brojeva i (cjelobrojne točke na eliptičkim krivuljama)