LUKIN, Ivana
Algoritam verižnog razlomka za egipatski rastav : diplomski rad / Ivana Lukin. - Zagreb : PMF, 1999. - 42 str. ; 30 cm
Mentor: A. Dujella. - Bibliografija: str. 42 (3 reference).