Jezik
hrvatski
Građa
disertacija

PALMAN, Dominik
Potpuno cirkularne krivulje 3. reda u hiperboličkoj ravnini : disertacija / Palman Dominik. - Zagreb : PMF, 1957. - III, 47 str., [12] listova s tablama : ilustr. ; 30 cm
Bibliografija: str. 47 (4 reference). - Sažetak.