Analiza kovarijance : diplomski rad / Zrinka Ratančić
Jedinstveni stvarni naslov
Autor
Ratančić, Zrinka
Ostali autori
Materijalni opis
iv, 48 str. : graf.prikazi ; 30 cm + CD
Napomena
Mentor: M. Huzak.
 
Bibliografija: str. 48-[49] (14 referenci); sažetak.
Građa
diplomski rad

RATANČIĆ, Zrinka
Analiza kovarijance : diplomski rad / Zrinka Ratančić. - Zagreb : PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2013. - iv, 48 str. : graf.prikazi ; 30 cm + CD
Mentor: M. Huzak. - Bibliografija: str. 48-[49] (14 referenci); sažetak.