Bootstrap metoda u prilagodbi linearnog regresijskog modela : diplomski rad / Bernarda Tomić
Autor
Tomić, Bernarda
Ostali autori
Materijalni opis
iv, 42 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD
Napomena
Mentor: M. Huzak.
 
Bibliografija: str.42 (12 referenci); sažetak na hrv. i eng. jeziku.
Građa
diplomski rad
Cjeloviti sadržaj online

TOMIĆ, Bernarda
Bootstrap metoda u prilagodbi linearnog regresijskog modela : diplomski rad / Bernarda Tomić. - Zagreb : PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2015. - iv, 42 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD
Mentor: M. Huzak. - Bibliografija: str.42 (12 referenci); sažetak na hrv. i eng. jeziku.