Organizacija i ekonomika poduzeća

ORGANIZACIJA i ekonomika poduzeća. - Zagreb : Informator, 1959-[1968?]