Fraktalna analiza bifurkacija diskretnih dinamičkih sustava i primjene na kontinuirane sustave : doktorska disertacija / Lana Horvat Dmitrović
Autor
Horvat Dmitrović, Lana
Ostali autori
Materijalni opis
192 str. : ilustr. ; 30 cm
Napomena
Mentor: V.Županović.
 
Bibliografija: str.183-186 ( 57 referenca ).
 
Sažetak na hrv. i engl. jeziku.
Jezik
hrvatski
Građa
disertacija

HORVAT Dmitrović, Lana
Fraktalna analiza bifurkacija diskretnih dinamičkih sustava i primjene na kontinuirane sustave : doktorska disertacija / Lana Horvat Dmitrović. - Zagreb : PMF-Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu, 2011. - 192 str. : ilustr. ; 30 cm
Mentor: V.Županović. - Bibliografija: str.183-186 ( 57 referenca ). - Sažetak na hrv. i engl. jeziku.