GEČEK, Sunčana
Funkcije ograničene varijacije, Stieltjesov integral, Rieszov teorem o reprezentaciji prostora C*[a,b] : diplomski rad / Sunčana Geček. - Zagreb : PMF, 1996. - 52 str. ; 30 cm
Mentor: B. Najman, S. Kurepa. - Bibliografija: str. [53] (6 referenci).