Algoritmi za kompresiju podataka : diplomski rad / Luka Valenta
Autor
Valenta, Luka
Ostali autori
Materijalni opis
iii, 32 str. : ilustr. ; 30 cm + CD
Napomena
Mentor: S. Singer.
 
Bibliografija: str.32 (8 referenci); sažetak na hrv. i engl. j.
Građa
diplomski rad
Cjeloviti sadržaj online

VALENTA, Luka
Algoritmi za kompresiju podataka : diplomski rad / Luka Valenta. - Zagreb : PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2019. - iii, 32 str. : ilustr. ; 30 cm + CD
Mentor: S. Singer. - Bibliografija: str.32 (8 referenci); sažetak na hrv. i engl. j.