Jezik
hrvatski
Građa
magistarski rad

LOHAJ, Muhib
Kvazidijagonalni težinski pomaci i aproksimacije pomoću operatora : magistarski rad / Muhib Lohaj. - Zagreb : PMF, 1986. - III, 127 str. ; 30 cm
Mentor: S. Suljagić. - Bibliografija: str. 122-124 (34 reference). - Sažetak.