Jezik
hrvatski
Građa
magistarski rad

PENZAR, Ivo
Bijeli šum : magistarski rad / Ivo Penzar. - Zagreb : PMF, 1992. - II, 100 str. ; 30 cm
Mentor: N. Elezović. - Bibliografija: str. 97-98 (20 referenci). - Sažetak.