Algoritmi za faktorizaciju polinoma : diplomski rad / Mia Matić
Autor
Matić, Mia
Ostali autori
Materijalni opis
iv, 30 str. ; 30 cm + CD
Napomena
Mentor: A. Dujella.
 
Bibliografija: str.30 (5 referenci); sažetak na hrv. i engl. j.
Građa
diplomski rad
Cjeloviti sadržaj online
Preuzmite iz repozitorija

MATIĆ, Mia
Algoritmi za faktorizaciju polinoma : diplomski rad / Mia Matić. - Zagreb : PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2018. - iv, 30 str. ; 30 cm + CD
Mentor: A. Dujella. - Bibliografija: str.30 (5 referenci); sažetak na hrv. i engl. j.