Kategorijalne varijable : završni rad / Daniela Šipalo
Jedinstveni stvarni naslov
Autor
Šipalo, Daniela
Ostali autori
Materijalni opis
iv, 64 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Napomena
Mentor: B. Basrak.
 
Bibliografija: str.64 (7 referenci), sažetak.
Jezik
hrvatski
Građa
završni radovi

ŠIPALO, Daniela
Kategorijalne varijable : završni rad / Daniela Šipalo. - Zagreb : PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2014. - iv, 64 str. : graf. prikazi ; 30 cm
Mentor: B. Basrak. - Bibliografija: str.64 (7 referenci), sažetak.