Reprezentacije nekih iracionalnih W-algebri = Representations of certain irrational W-algebras : doktorski rad / Ana Kontrec
Autor
Kontrec, Ana
Ostali autori
Materijalni opis
vi, 91 str. ; 30 cm + CD
Napomena
Mentor: Dražen Adamović.
 
Bibliografija: str.87-90 (46 referenci), sažetak na hrv. i eng. jeziku.
Jezik
hrvatski
Građa
disertacija
Cjeloviti sadržaj online

KONTREC, Ana
Reprezentacije nekih iracionalnih W-algebri = Representations of certain irrational W-algebras : doktorski rad / Ana Kontrec. - Zagreb : PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2019. - vi, 91 str. ; 30 cm + CD
Mentor: Dražen Adamović. - Bibliografija: str.87-90 (46 referenci), sažetak na hrv. i eng. jeziku.