Jezik
hrvatski
Građa
magistarski rad

SARAPA, Nikola
Distribucije vjerojatnosti na metričkim prostorima, kompaktnim polugrupama i kompaktnim grupama : magistarski rad / Nikola Sarapa. - Zagreb : PMF, 1973. - IV, 220 str. ; 30 cm
Mentor: S. Kurepa. - Bibliografija: str. 215-220 (62 reference). - Sažetak.