GRGIĆ, Irena
Bayesovska procjena parametara : diplomski rad / Irena Grgić. - Zagreb : PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2013. - 51 str. ; 30 cm + CD
Mentor: M. Huzak. - Bibliografija: str. 51 (6 referenci); sažetak.