Algoritmi elementarne teorije brojeva i neke njihove primjene : diplomski rad / Petra Međimurec
Autor
Međimurec, Petra, matematičarka
Ostali autori
Materijalni opis
iv, 43 str. ; 30 cm + CD
Napomena
Mentor: Z. Franušić.
 
Bibliografija: str.43 (6 referenci); sažetak na hrv. i engl. j.
Građa
diplomski rad
Cjeloviti sadržaj online

MEĐIMUREC, Petra, matematičarka
Algoritmi elementarne teorije brojeva i neke njihove primjene : diplomski rad / Petra Međimurec. - Zagreb : PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2019. - iv, 43 str. ; 30 cm + CD
Mentor: Z. Franušić. - Bibliografija: str.43 (6 referenci); sažetak na hrv. i engl. j.