Neki rezultati o kvazisimetričnim dizajnima s iznimnim parametrima = Some results on quasi-symmetric designs with exceptional parameters : doktorski rad / Renata Vlahović Kruc
Autor
Vlahović Kruc, Renata
Ostali autori
Materijalni opis
x, 125 str. ; 30 cm + CD
Napomena
Mentor: V. Krčadinac.
 
Bibliografija: str.117-124 (97 referenci), sažetak na hrv. i eng. jeziku.
Jezik
hrvatski
Građa
disertacija
Cjeloviti sadržaj online
Preuzmite iz repozitorija

VLAHOVIĆ Kruc, Renata
Neki rezultati o kvazisimetričnim dizajnima s iznimnim parametrima = Some results on quasi-symmetric designs with exceptional parameters : doktorski rad / Renata Vlahović Kruc. - Zagreb : PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2019. - x, 125 str. ; 30 cm + CD
Mentor: V. Krčadinac. - Bibliografija: str.117-124 (97 referenci), sažetak na hrv. i eng. jeziku.