Dinamika neautonomnoga Frenkel-Kontorovina modela : disertacija / Braslav Rabar
Autor
Rabar, Braslav
Ostali autori
Materijalni opis
80 str. ; 30 cm + CD
Napomena
Mentor: S. Slijepčević.
 
Bibliografija: str.77-79 (44 reference), sažetak na hrv. i eng. jeziku.
Jezik
hrvatski
Građa
disertacija
Cjeloviti sadržaj online
Preuzmite iz repozitorija

RABAR, Braslav
Dinamika neautonomnoga Frenkel-Kontorovina modela : disertacija / Braslav Rabar. - Zagreb : PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2015. - 80 str. ; 30 cm + CD
Mentor: S. Slijepčević. - Bibliografija: str.77-79 (44 reference), sažetak na hrv. i eng. jeziku.