Blokirani algoritmi za QR faktorizaciju : diplomski rad / Ivan Kiš
Autor
Kiš, Ivan
Ostali autori
Materijalni opis
iii, 32 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD
Napomena
Mentor: N. Bosner.
 
Bibliografija: str. 32 (6 referenci); sažetak na hrv. i engl. j.
Građa
diplomski rad
Cjeloviti sadržaj online
Preuzmite iz repozitorija

KIŠ, Ivan
Blokirani algoritmi za QR faktorizaciju : diplomski rad / Ivan Kiš. - Zagreb : PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2019. - iii, 32 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD
Mentor: N. Bosner. - Bibliografija: str. 32 (6 referenci); sažetak na hrv. i engl. j.