Euklidov algoritam : diplomski rad / Mirjana Sinkić
Jedinstveni stvarni naslov
Autor
Sinkić, Mirjana
Ostali autori
Materijalni opis
31 str. ; 30 cm
Napomena
Mentor: A.Dujella.
 
Bibliografija: str.31 (4 reference).
Građa
diplomski rad

SINKIĆ, Mirjana
Euklidov algoritam : diplomski rad / Mirjana Sinkić. - Zagreb : PMF-Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu, 2007. - 31 str. ; 30 cm
Mentor: A.Dujella. - Bibliografija: str.31 (4 reference).