SOVREMENNYE problemy matematiki. - Moskva : Nauka, 1967
Nenumerirana nakl. cjelina.