LAZINICA-Zafirova, Slavjanka
Pravilni politopi euklidskih prostora : diplomski rad / Lazinica-Zafirova Slavjanka. - Zagreb : PMF, 1966. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm
Mentor: S. Bilinski. - Bibliografija: str. 51 (7 referenci).