Nauka - Tehnika - Umetnost : biblioteka priručne literature za nastavnike / glavni urednik Pavle Radoman

NAUKA - Tehnika - Umetnost : biblioteka priručne literature za nastavnike / glavni urednik Pavle Radoman. - Beograd : Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije, [19--] -
Opis prema sv. 13.